Ideą projektu było wykreowanie przestrzeni spełniającej założenia programowe z wykorzystaniem zaawansowanych technologi oraz stworzenie koncepcji inteligentnego budynku. Projekt powstał z uwzględnieniem założeń budownictwa ekologicznego, zapewniając mieszkańcom naturalne, zrównoważone, przyjazne środowisko. Zostało to osiągnięte między innymi poprzez wprowadzenie prywatnych przestrzeni zielonych zintegrowanych z modułami mieszkalnymi oraz zastosowanie zielonych dachów.