W dzisiejszych czasach wzrasta zainteresowanie jeździectwem, a wraz z nim rosną oczekiwania związane z jakością przestrzeni i zabudową ośrodków jeździeckich. Przedstawiony projekt stanowi część pracy dyplomowej dotyczącej szkoleniowego ośrodka jeździeckiego i ekologicznego pensjonatu dla koni. Wynikiem badań i analiz było opracowanie modelowego rozwiązania ośrodka jeździeckiego odpowiadającego na naturalne potrzeby koni i wymagania użytkowników, stanowiącego kompleks sportowy wraz z urządzeniami terenowymi i gospodarczymi, oraz zapleczem socjalno-noclegowym. Zaproponowane rozwiązanie projektowe jest odpowiedzią na współczesne trendy ekologicznego projektowania stajni i sportowych ośrodków jeździeckich.